De website met informatie en tips voor werklozen die in de "activeringsprocedure" van de RVA zijn beland

 

Over mij

Ik kwam in de problemen,
enkel door misbruiken die de RVA stelt bij het "activeren van de werkloze".

Als die niet worden uitgeklaard, vind je hier binnenkort allerlei informatie om je te wapenen tegen deze vormen van machtsmisbruik.
Daarnaast dan ook tips hoe je hun beoordeling kunt beïnvloeden in jouw voordeel, door gebruik te maken van handige truukjes. Uiteraard zonder enige vorm van bedrog of misleiding, maar gewoon door hun beperkingen lekker uit te buiten ...

Iedereen zal dan hier binnenkort suggesties kunnen doen, zodat we misschien wel uitgroeien tot dé referentiesite voor de werkloze in dit land!

 

Maar voorlopig blijft dit project nog "niet geactiveerd".

Andere informatie

    Snel navigeren

 

  • Bla Bla Bla
  • En nog Bla
  • Met wat Bla
  • Doet je Blazen

 

Wat zijn de valkuilen waarmee je wordt geconfonteerd tijdens het ganse proces van "activering"...

 

Is de RVA er op uit je te schrappen of je te helpen?

 

Wat zijn je opties wanneer het fout uitdraait?

 

Kan je rekenen op een eerlijke behandeling van je ingesteld "beroep"?

 

 

Lees meer

 

 

  • Het eerste gesprek

 

Tijdens dit gesprek gaat de "facilitator" (dit is de gespreks- partner namens de RVA, die zich voordoet alsof hij/zij je wil bijstaan in het zoeken naar werk).
Tijdens mijn eerste gesprek kwam deze persoon tot de bevinding dat ik onvoldoende had gesolliciteerd.

Ik vond haar conclusie op dat moment niet erg prettig om te horen, maar kon toch al vrij snel inzien dat de vrouw gelijk had gehad.

De "eerste overeenkomst" die mij werd aangesmeerd ten gevolge van de behaalde evaluatie "onvoldoende", legde een 4-tal criteria vast waarover ik in een volgend, tweede gesprek, ter verantwoording zou worden geroepen...

 

Lees meer

 

 

  • Het tweede gesprek

 

Dit gesprek vindt plaats, zo'n viertal maanden na het eerste gesprek. Men beoordeelt in hoeverre je de voorwaarden uit de "eerste overeenkomst" hebt nageleefd, waarvoor je alle bewijzen moet kunnen leveren aan de hand van al de advertenties waarop je reageerde, je sollicitatiebrieven, de antwoorden, je spontane sollicitaties, andere acties, etc.

 

Lees meer

 

  • Uitstel vragen ("wordt slechts éénmalig  toegestaan")

 

Goed uitkijken is de boodschap, want je krijgt waarschijnlijk geen respons op deze aanvraag: je weet dus eigenlijk helemaal van 
niets, indien je aanvraag niet zal ingewilligd worden.

Terwijl je toch netjes je telefoonnummer hebt vermeld.

Maar de clausule die ze hanteren beklemtoont duidelijk "het toestaan" van een uitstel, m.a.w. een aanvraag mag verondersteld worden te zijn goedgekeurd!

 

Lees meer

Copyright ® 2010 werkloze.be  
Werklozensteun